Виктор Атанасов, главен технолог на инсталацията 'Хан Богоров', Юрген Чернохорски, виенски градски съветник по климат, околна среда, демокрация и персонал, и Десислава Билева, столичен заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване при посещението на инсталацията

Устойчив климат и енергиен преход: Виена и София търсят заедно най-добрите решения

30.11.2022

Една виенска иновация намери тази година своето място в София: в горещите летни месеци младите дръвчета се напояват капково от специални торби. Това е поредната крачка към гарантирането на устойчив климат. И тъй като градовете разбират, че постигането на тази цел се намира в собствените им ръце, се обединяват за постигането ѝ.

Виена и София от дълги години обменят опит, споделят проблеми и решения. Тъкмо това се случи и по време на разговорите между виенския градски съветник по климат, околна среда, демокрация и персонал Юрген Чернохорски и столичния заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване Десислава Билева на 30 ноември 2022 г. в София.

Обсъдени бяха дългосрочните климатични планове на двата града за борба с климатичните промени, обследванията на топлинните острови, залесяването с подходящи дървесни видове, енергийния преход, преминаването към повече соларна енергия и намаляване зависимостта от газа.

Много от решенията, които прилагаме в градската среда са повлияни от примера на Виена и от споделения опит. Постигането на успехите става в условия на партньорство, обмяна на опит и добри практики, каза зам.-кметът Десислава Билева.

Друга важна тема в разговорите беше устойчивото управление и оползотворяването на отпадъците. Тези дни в София се намира и екип от специалисти на Виенската общинска проектна компания за опазване на околната среда (Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft - WKU). Те правят анализ на инсталацията за механично и биологично третиране на отпадъци и ще предложат решения за подобряване на качеството на произвежданото там RDF-гориво. „Във Виена имаме богат опит в рециклирането на отпадъци, който с удоволствие предоставяме на други градове“, подчерта виенският съветник Юрген Чернохорски. Виенската делегация разгледа на място инсталацията и депото за неопасни отпадъци и пречиствателната станция за отпадъчни води в "Садината", както и завода за биологично третиране на отпадъците в "Хан Богров".