Във Виена боклукът се оползотворява там, където възниква

27.9.2018

Това научи втората група софиянци, която посети инсталациите за термична преработка на отпадъците в австрийската столица

След визитата на първата група на 19 и 20 септември 2018 г., представители на Столичния общински съвет и граждани на София можаха да се уверят с очите си, че при спазване на високи екологични стандарти изгарянето на боклука може да стане и в центъра на един голям град. На 26 и 27 септември 2018 г. те проследиха наживо целия процес на извличане на енергия от отпадъци в инсталациите Шпителау и Пфафенау.

Вредните емисии в заводите за термично третиране на общинското дружество Виенска енергия ООД са 90% под допустимата норма и едни от най-ниските в световен мащаб.