European Cities Conference: Artificial Intelligence and E-Government

18. - 19.6.2019

Jak budou v roce 2030 v Evropě vypadat městské samosprávy? Město Vídeň se svými partnery ze sítě Zahraničních kanceláří a dalšími experty diskutovalo v rámci konference European Cities Conference tentokrát o proměnách, které do komunálních záležitostí přináší digitalizace.

Pozornost účastníků červnové vídeňské konference se zaměřila na nasazení umělé inteligence do městských služeb, možnosti e-governmentu i na to, jak lze digitalizaci využít ve prospěch společnosti i občanů.

Člověk jako středobod

První konferenční den, 18. června 2019, se nejprve nesl ve znamení umělé inteligence a jejího využití. Následně se hosté ponořili do toho, jaká je role a budoucnost člověka ve vztahu k technickým inovacím, sociálním kritériím a demokratickým procesům. Mezi účastníky vládla široká shoda na tom, že člověk respektive společnost musí mít kontrolu nad rozvojem umělé inteligence. Důležitá jsou i pravidla pro získávání dat, kde právě Evropa může díky svým nařízením (GDPR) zaujmout čelní pozici, a to především ve srovnání s Čínou nebo USA.

E-government: digitální komunální služby

Druhý den konference, 19. června 2019, čekala na účastníky problematika e-governmentu a intenzivní výměna zkušeností a poznatků, do níž přispěly expertky a experti z řady středo- a jihovýchodoevropských měst. Za klíčový faktor úspěchu digitálních služeb považovali účastníci konference především zapojení obyvatel města a výhody, které jim digitalizace přinese. Do diskuse se zapojila i delegace Magistrátu hlavního města Prahy vedená Šárkou Filou Tomanovou, vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů MHMP.