Městský workshop o integraci v Praze a Vídni

Městský workshop o integraci v Praze a Vídni

9.6.2023

Uprchlíci před ruskou válkou proti Ukrajině opět přivedli do centra pozornosti městské politiky otázku integrace. Česká republika přijala v přepočtu na obyvatele nejvíce uprchlíků na světě, při pohledu do minulosti je však zřejmé, problematika integrace cizinců do české společnosti nikdy dříve nepatřila k zásadním otázkám. V Rakousku hrály související otázky v posledních desetiletích výraznější roli, většinou však se zaměřením na jiné skupiny příchozích obyvatel. Při workshopu se proto Praha a Vídeň podělily o svoji expertízu.

Ti, kteří utíkají z Ukrajiny do České republiky, hledají cestu především do Prahy. To představuje pro české hlavní město velkou výzvu. Cílem Prahy je nyní podpořit komunity cizinců, usnadnit integraci do české společnosti a kultury a zabránit vzniku skupin, kde se nemluví česky. Pro Prahu byly integrační zkušenosti z Vídně velmi podnětné, obě města se nijak zásadně neliší ve velikosti, mají relativně srovnatelnou městskou správu a jsou kulturně úzce propojena. Zástupci obou měst se setkali na workshopu, který v Praze dne 9. června 2023 uspořádala Mezinárodní kancelář města Vídně.

Koncepce integrace v Praze
Workshopu se zúčastnilo osm pražských odborníků, mimo jiné z magistrátu, městské organizace Expat Centre Prague a Integračního centra Praha. Představili, jak je integrace v současné době zakotvena ve struktuře města a jakým výzvám v současnosti čelí, zejména pokud jde o integraci Ukrajinců. Během prezentace se hovořilo o brožuře „Praha – Metropole všech“, která je k dispozici v pěti jazycích a jasně a srozumitelně vysvětluje integrační nabídky města. Další probírané body se týkaly toho, jaká opatření považuje město za klíčové pro úspěšnou integraci, jak lze tato opatření hodnotit a s jakými problémy se skupiny migrantů v Praze potýkají.
 
Model integrace ve Vídni

Nebylo náhodou, že Praha si měnila zkušenosti a odborné znalosti v oblasti integrace s Vídní. Rakouská metropole je pro české hlavní město jedním z nejlepších příkladů úspěšné integrace migrantů. Rakouské hlavní město se navíc samo považuje za město přistěhovalecké. Během workshopu hovořil odborník z magistrátního oddělení integrace a diverzity (MA 17) o programech, které Vídeň nabízí lidem s migračním pozadím, a popsal místní integrační proces. Hlavní zásadou Vídně je „integrace od prvního dne“. Prvotní informace poskytuje migrantům integrační průvodce StartWien, který je k dispozici ve 20 jazycích a poskytuje základní informace o životě ve městě, a to i online. Kromě toho nabízí integrační oddělení levné kurzy němčiny a základního vzdělání.

Obzvláště zajímavý byl pro pražské účastníky strukturální přístup Vídně k integraci a celková strategie komunikace. V českém hlavním městě se v této oblasti často angažují nevládní organizace. V diskusi také zaznělo, že řada priorit, které musí moderní město lidem s migračním pozadím nabídnout, jako je vzdělávání, bydlení, jazykové kurzy, a především srozumitelná a aktivní komunikace, je všude stejně důležitá.

Další informace
Vídeňský integrační koncept – Město Vídeň (německy)
Oddělení pro integraci a diverzitu (MA 17)  – Město Vídeň (německy)
Praha - Metropole všech (anglicky)
Město Praha