15. Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC Kraków

15. Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC Kraków

2. - 5.6.2019

W dniach 2-5 czerwca 2019 r. w Krakowie odbył się 15. Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) pod hasłem "Dziedzictwo i turystyka".

Ponad 400 delegatów z całego świata przyjechało do Krakowa, aby omówić wyzwania dla współczesnych miasta związane z jednoczesnym zarządzaniem obiektami światowego dziedzictwa kulturowego. Przedstawicielami Austrii na Kongresie byli: Ernst Woller, pierwszy przewodniczący parlamentu Kraju Związkowego Wiednia, Omar Al-Rawi, członek Rady Miasta Wiednia oraz Regina Wiala-Zimm, konsultant jednostki miasta Wiednia zajmującej się współpracą międzynarodową (MD-EUI).

Wśród najważniejszych punktów porządku obrad znalazły się sesje plenarne poświęcone m.in. obszarowi napięcia między turystyką a zachowaniem światowego dziedzictwa, wzmocnieniu społeczności lokalnych czy koncepcjom zrównoważonej turystyki. Ponadto odbyło się Walne Zgromadzenie OWHC, wybór miasta-gospodarza nadchodzącego Kongresu oraz warsztaty na konkretne tematy, w których uczestniczyli zarówno eksperci, jak i burmistrzowie miast członkowskich.

Kraków zdobył zaufanie blisko 100 miast na całym świecie i został wybrany członkiem Rady Dyrektorów OWHC. Stanowisko Prezesa Rady Dyrektorów OWHC powierzono Prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. Kraków jest pierwszym miastem w Europie Środkowej, które będzie pełnić tę funkcję.

Duże zainteresowanie wiedeńskim dziedzictwem kulturowym

Przedstawiciele Międzynarodowego Biura Miasta Wiednia w Krakowie prezentowali Wiedeń na stoisku, które było również ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa. Goście mogli zdobyć informacje na temat obiektów światowego dziedzictwa kulturowego w Wiedniu. Odwiedzający stoisko byli również zainteresowani ofertą kulturalną miasta w tym roku. Niektórzy wspominali o nadchodzących lub przeszłych pobytach w Wiedniu.

Organizacja Światowego Dziedzictwa Miejskiego Miasta

Organizacja, która obecnie liczy 300 miast członkowskich, została założona w Maroku w 1993 roku. Zwraca szczególną uwagę na wyzwania, jakie stawia przed miastami rozwijająca się turystyka. Jego założenia obejmują wdrożenie Konwencji o dziedzictwie światowym, współpracę i wymianę informacji w celu zachowania obiektów światowego dziedzictwa kulturowego i zarządzania nimi.

Kolejne spotkanie OWHC odbędzie się w Québec, siedzibie organizacji, w 2021 roku.