Wiedeń i Kraków planują międzynarodową współpracę w zakresie edukacji

22.1.2024

We wrześniu 2023 r. odbyło się internetowe spotkanie ekspertów z z Biura Europy, Dyrekcji Edukacji w Wiedniu i ekspertów z Krakowa. Głównym tematem była wiedeńska strategia internacjonalizacji "enterEurope". Po kolejnych rozmowach w styczniu 2024 roku obydwie strony uzgodniły kompleksową współpracę w ramach unijnego programu finansowania Erasmus+.
 

Od 2021 r. Biuro Europy, Dyrekcja Edukacji w Wiedniu wdraża "enterEurope", strategię internacjonalizacji wiedeńskich szkół obowiązkowych do 2027 r. Nauczyciele mają możliwość odwiedzenia europejskich szkół i zebrania impulsów do dalszego rozwoju szkół. Program skupia się na takich tematach jak kompetencje obywatelskie, różnorodność i integracja, zielona Europa i STEM. Przedmioty STEM to matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technologia.

Nacisk na różnorodność, GreenTech i edukację klimatyczną

Wiedeń i Kraków planują trzy projekty:
 
  • Gender mainstreaming i różnorodność  
    Grupa wiedeńskich nauczycieli i dyrektorów szkół ma mieć możliwość przyjazdu do Krakowa, aby zdobyć doświadczenie w dziedzinie gender mainstreaming i różnorodności podczas wizyty typu job shadowing. Rewizyta z Krakowa planowana jest na początek 2025 roku.
  • Miejsca pracy w branży GreenTech
    Wiedeńscy uczniowie szkół branżowych przyjadą do Krakowa, aby uczestniczyć w programie wymiany, koncentrując się na zawodach GreenTech. Planowana jest również odpowiednia rewizyta krakowskich uczniów w Wiedniu.
  • Edukacja ekologiczna
    Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Krakowie zaplanuje warsztaty dla wiedeńskich nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej. Zostaną również wykorzystane wiedeńskie doświadczenia z projektu "Climate Officers".
W ramach spotkania uzgodniono dalszą wymianę informacji na temat bieżących i planowanych projektów w celu kontynuacji współpracy.
 

Dalsze informacje:

Miasto Wiedeń - po niemiecku
enterEurope - Biuro Europy, Dyrekcja Edukacji w Wiedniu - po niemiecku
Wiedeński monitor równości – Miasto Wiedeń, po niemiecku
Gender Mainstreaming w Wiedniu – Miasto Wiedeń, po niemiecku