Digitalizacja zgłoszeń budowlanych w Wiedniu czyli warsztat miejski o innowacjach

26.6. - 31.12.2023

26 czerwca rozpoczęła się wymiana doświadczeń w ramach zakrojonego na szeroką skalę wiedeńskiego projektu digitalizacji zgłoszeń budowlanych BRISE. Przedstawiciele zarówno Lublany, jak i Bratysławy jako pierwsi dowiedzieli się tego dnia o zaletach i możliwościach zastosowania cyfrowych dokumentów budowlanych. Podczas sesji online wiedeński zespół projektowy szczegółowo przedstawił kluczowe punkty tego innowacyjnego projektu cyfryzacji. Kolejne spotkanie online odbyło się 4 października, gdzie przedstawiciele Krakowa zostali poinformowani o projekcie BRISE. Kolejne warsztaty na ten temat z innymi miastami z sieci Międzynarodowych Biur Miasta Wiednia są już planowane.
 
BRISE oznacza Building Regulations Information for Submission Envolvement i oznacza inteligentną, wydajną administrację. Na przykładzie procesu budowlanego czyni to miasto Wiedeń pionierem w całej Europie. Innowacyjne technologie sprawiają, że przyszłe wnioski budowlane i pozwolenia na budowę stają się cyfrowe - a tym samym szybsze, wydajniejsze, bardziej przejrzyste i bardziej opłacalne. Istotą BRISE są odpowiednio dostosowane procedury kontroli, które automatycznie porównują modele 3D przedłożonego projektu budowlanego z modelami referencyjnymi miasta Wiedeń, a także wykrywają odchylenia od specyfikacji, takich jak przepisy wiedeńskiego kodeksu budowlanego, co może skrócić czas realizacji procesów wydawania pozwoleń na budowę nawet o 50 procent. Procesy cyfrowe można następnie przenieść do innych obszarów administracyjnych.
 

BIM, AI i AR jako technologiczne elementy centralne

 
Koncepcja BRISE łączy w sobie aspekty technologiczne sztucznej inteligencji (AI), rzeczywistości rozszerzonej (AR) i modelowania informacji o budynku (BIM). Korzystając z BIM (Building Information Modelling) wszystkie istotne informacje o projekcie budowlanym można zebrać w modelu cyfrowym. Ułatwia to komunikację i koordynację między różnymi podmiotami, takimi jak architekci i firmy budowlane. Wykorzystanie BIM umożliwia uczestnikom projektu symulację różnych scenariuszy i ocenę ich wpływu na efektywność energetyczną budynku już na etapie planowania. Pozwala to na podejmowanie świadomych decyzji w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału oszczędności energii. Sztuczna inteligencja jest ponownie wykorzystywana w BRISE jako połączenie uczenia maszynowego i inteligentnego wyszukiwania semantycznego. W ten sposób źródła prawne mogą być wykorzystywane jako podstawa do szybszego podejmowania decyzji, a przepisy tekstowe wiedeńskiego planu zagospodarowania przestrzennego i planu rozwoju mogą być klasyfikowane automatycznie. Złożone dokumenty są automatycznie kategoryzowane. Zasadniczo aspekt rzeczywistości rozszerzonej projektu BRISE ma dwa cele: z jednej strony ustanowienie prostych, przejrzystych i szybkich procedur zatwierdzania za pomocą narzędzi cyfrowych, a z drugiej strony zwiększenie przejrzystości poprzez nowe, zorientowane na obywatela punkty dostępu. Konkretnie oznacza to, że planowane projekty budowlane mogą być realistycznie wizualizowane na różnych urządzeniach końcowych, takich jak tablety lub smartfony, co umożliwia nowe mechanizmy współpracy między organami budowlanymi a obywatelami.
 
Jako projekt badawczo-rozwojowy, BRISE otrzymał około 4,8 miliona euro dofinansowania z inicjatywy Unii Europejskiej "Urban Innovative Actions". Projekt został wdrożony we współpracy administracji (miasto Wiedeń), nauki (Politechnika Wiedeńska - inżynieria lądowa i informatyka), ekspertów BIM (tbw-ODE) i Izby Inżynierów Budownictwa (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland). Podsumowując, BRISE przyczynia się do tworzenia zrównoważonych i przyszłościowych budynków w Wiedniu, a projekty budowlane staną się bardziej zrozumiałe dla obywateli. Ponadto, według burmistrza Wiednia Michaela Ludwiga, BRISE jest ważnym krokiem na "drodze Wiednia do stania się cyfrową stolicą Europy".

Więcej informacji
Miasto Bratysława (angielski)
Miasto Lublana (angielski)
BRISE Vienna - Miasto Wiedeń

Wyróżnienie dla BRISE (niemiecki)