BRISE

Mestský workshop ako výmena skúseností k BRISE

26.6. - 31.12.2023

Dňa 26. júna 2023 sa začala výmena know-how v rámci rozsiahleho viedenského projektu digitalizácie stavebných povolení BRISE. Zástupcovia z Bratislavy a Ľubľany sa v tento deň ako prví oboznámili s výhodami a možnosťami využitia digitálnych stavebných projektov. Ďalšie stretnutie sa konalo 4. októbra, kde sa pridalo aj mesto Krakov. Už teraz sa chystajú nové workshopy s ďalšími partnerskými mestami.

BRISE znamená Building Regulations Information for Submission Envolvement a predstavuje inteligentnú a efektívnu administratívu. Na príklade stavebného povolenia robí z mesta Viedeň priekopníka v celej Európe. Vďaka inovatívnym technológiám budú žiadosti a samotné stavebné povolenia digitálne, čo znamená rýchlejší, efektívnejší, transparentnejší a úsporný proces. Základom systému BRISE sú prispôsobené kontrolné postupy, ktoré automaticky porovnávajú 3D modely predloženého stavebného projektu s referenčnými modelmi mesta Viedeň a zistia odchýlky od špecifikácií, ako sú napríklad ustanovenia Viedenského stavebného zákona. Hovoríme teda až o 50-percentnom skrátení času potrebného na vybavenie stavebného povolenia. Digitálne procesy možno následne aplikovať aj v iných oblastiach administratívy.

BIM, AI & AR

BRISE spája umelú inteligenciu (AI), rozšírenú realitu (AR) a dátové modelovanie stavieb (BIM). Prostredníctvom BIM (nemecky Bauwerksdatenmodellierung) je možné zhromaždiť všetky relevantné informácie o stavebnom projekte v digitálnom modeli. To uľahčuje komunikáciu a koordináciu medzi rôznymi subjektmi, ako sú architekti a stavebné spoločnosti. Použitie BIM umožňuje projektantom simulovať rôzne scenáre a vyhodnotiť ich vplyv na energetickú efektívnosť budovy už vo fáze plánovania. Umožní sa teda prijímanie rozhodnutí s cieľom čo najlepšie využiť potenciál úspor energie. Umelá inteligencia sa v systéme BRISE využíva ako kombinácia strojového učenia a inteligentného sémantického vyhľadávania, čím sa zabezpečuje rýchlejšie využívanie právnych zdrojov ako podklad pre rozhodovanie a automatická klasifikácia textového ustanovenia územného plánu a plánu rozvoja Viedne. Predložené dokumenty sa automaticky kategorizujú. Aspekt AR systému BRISE sleduje v zásade dva ciele: na jednej strane vytvorenie jednoduchých, transparentných a rýchlych schvaľovacích procesov prostredníctvom digitálnych nástrojov a na druhej strane zvýšenie transparentnosti prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov orientovaných na občanov. Konkrétne to znamená, že plánované stavebné projekty možno realisticky vizualizovať na rôznych koncových zariadeniach, ako sú tablety alebo smartfóny, čo umožňuje nové postupy v rámci spolupráce medzi stavebnými úradmi a občanmi.

BRISE ako výskumný a vývojový projekt získal finančné prostriedky vo výške približne 4,8 milióna eur v rámci iniciatívy EÚ "Urban Innovative Actions". Projekt sa uskutočnil v spolupráci s mestom Viedeň, Technickou univerzitou Viedeň (odbor Stavebné inžinierstvo a informatika), odborníkmi v oblasti BIM (tbw-ODE) a Komorou stavebných inžinierov (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland). BRISE teda celkovo prispieva k vytváraniu udržateľných stavebných projektov vo Viedni, ktoré budú pre občanov zreteľnejšie a ľahšie pochopiteľné. Podľa starostu Michaela Ludwiga je BRISE navyše dôležitým krokom k tomu, aby sa Viedeň stala digitálnym hlavným mestom Európy.

Ďalšie informácie