Udział obywateli w rozwoju Wiednia i Krakowa

28.8.2023

28 sierpnia 2023 r. eksperci z Krakowa i Wiednia spotkali się online, aby omówić temat partycypacji obywatelskiej w rozwoju miast. Eksperci z Centrum Kompetencji Planowania Miejskiego, Strategii Smart City, Partycypacji i Planowania z uwzględnieniem potrzeb płci przedstawili uczestnikom z Krakowa wiedeńskie podejście i metody - poparte inspirującymi statystykami i praktycznymi przykładami. Jednocześnie krakowscy uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

 
Miasto Kraków prowadzi konsultacje społeczne dotyczące przekształcenia dzielnicy XII i XIII, która obecnie w największym stopniu użytkowana jest na cele przemysłowe, z populacją sięgającą około 8 tysięcy. Dawne tereny przemysłowe i kolejowe w Płaszowie - Rybitwach miałyby zostać przekształcone w teren o zupełnie innym przeznaczeniu. Istnieje wiele koncepcji zagospodarowania, m.in. multifunkcjonalna dzielnica z obiektami mieszkaniowymi i usługowymi oraz duże obszary zieleni miejskiej. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na tym obszarze, między październikiem a grudniem 2023 r. zaplanowano pięć warsztatów, podczas których miasto zajmie się tematami istotnymi dla potrzeb mieszkańców, firm i samego miasta.

W tym kontekście miasto Kraków chciałoby skorzystać z doświadczeń Wiednia w zakresie projektów rozwoju obszarów miejskich, zwłaszcza w obszarze opracowywania koncepcji z udziałem obywateli. Szczególnie interesujące dla Krakowa jest wiedeńskie know-how w zakresie procesu partycypacyjnego w rozwoju nowych dzielnic miasta.

Dzielnica Sonnwendviertel jako doskonały przykład planowania partycypacyjnego

Podczas dyskusji wiedeńscy eksperci wspomnieli o wypróbowanych już podejściach w procesach planowania, w szczególności o zaproszeniu mieszkańców do aktywnego udziału w planowaniu. Wykracza to jednak poza wiedeńską "Grätzlgemeinschaft" (społeczność sąsiedzką), ponieważ zapraszane są również osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt. Tworzy to neutralne perspektywy, które są dodatkowo wzmacniane przez losowy wybór. Skupiono się również na rozwoju tak zwanych "brązowych pól", dawnych nieużytków przemysłowych, które są atrakcyjne do ponownego wykorzystania ze względu na istniejącą infrastrukturę i dominujący brak przestrzeni, a także zaangażowanie mieszkańców od pierwszej fazy. Główny dworzec kolejowy (Sonnwendviertel) został przedstawiony jako przykład praktyczny, w którym podkreślono procesy planowania oparte na współpracy i dostosowania do głównego planu.

Więcej informacji

Miasto Wiedeń – po angielsku
Miasto Kraków
Wiedeńska strategia Smart City – po niemiecku
Dzielnica Sonnwendviertel – po niemiecku