Prelegentka. Konferencja 'European Cities Conference”

Konferencja "European Cities Conference”: cyfryzacja i e-administracja

18. - 19.6.2019

W ramach Konferencji Miast Europejskich, która odbyła się w dniach 18-19 czerwca, miasto Wiedeń dyskutowało ze swoimi partnerami z sieci wokół Międzynarodowych Biur Miasta Wiednia, ekspertami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i biznesu na temat tego, jak będą wyglądać europejskie miasta i ich administracje w 2030 r. Głównymi tematami były zagadnienia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w usługach administracji samorządowych, potencjału e-administracji, otwartych danych oraz tego, w jaki sposób cyfryzacja może być wykorzystana dla społeczeństwa i obywateli.

Mieszkańcy w centrum uwagi

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był sztucznej inteligencji jako elementowi administracji miejskiej w przyszłości oraz roli człowieka w zakresie napięć między innowacjami technicznymi, kryteriami społecznymi i procesami demokratycznymi. W przemówieniu inauguracyjnym radny Jörg Neumayer podkreślił znaczenie wartości w dyskusji na temat sztucznej inteligencji i cyfryzacji. Panuje powszechna zgoda co do tego, że ludzie i społeczeństwo muszą zachować ostateczną kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. Potrzebne są również zasady gromadzenia danych. Europa mogłaby przyjąć pionierską rolę w tym zakresie prezentując rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), na przykład w porównaniu z Chinami lub USA.

E-administracja - cyfrowe usługi w samorządach

Druga część, 19 czerwca 2019 r., poświęcona była e-administracji wraz z intensywną wymianą najlepszych praktyk i narzędzi pomiędzy ekspertami europejskich administracji samorządowych. Partycypacja mieszkańców miast jak i korzyści dla społeczeństwa były postrzegane jako czynniki decydujące o sukcesie usług cyfrowych. Tak samo jak intensywna współpraca pomiędzy miastami w celu wymiany sprawdzonych systemów i doświadczeń. Miasto Kraków reprezentował biocybernetyk Jarosław Bułka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej z prezentacją "Rozwiązania IT dla miasta Krakowa".

Potencjał wzrostu Wiednia leży w Europie Wschodniej

Najnowsze prognozy gospodarcze potwierdzają, że tempo wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej zwalnia, a w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej wzrasta. Ponadto wzrost gospodarczy przechodzi od produkcji do usług opartych na wiedzy. Dwie zalety wyjściowe, które szczególnie sprzyjają miastu Wiedeń. Szczególnie uderzające jest utrzymujące się znaczenie Wiednia jako węzła w regionie Europy Południowo-Wschodniej. W związku z tym Wiedeń będzie w przyszłości nadal wzmacniać swoje działania w tych dziedzinach.

Prezentacje wykładowców oraz podcast znajdują się pod linkiem Konferencja "European Cities Conference".

Material filmowy z polskimi napisami