Wiedeńska konferencja 'Miasto jako pracodawca'

Konferencja miast europejskich "Miasto jako pracodawca"

26. - 27.4.2023

Podczas europejskiej konferencji miejskiej ECC "Miasto jako pracodawca. Wyzwania i potencjał w dziedzinie HR" w dniach 26 i 27 kwietnia 2023 r. miasto Wiedeń i jego partnerzy z licznych miast europejskich i austriackich analizowali możliwości i aktualne wyzwania dla administracji miejskich w dziedzinie zasobów ludzkich. Podczas konferencji uczestnicy wymieniali się pomysłami oraz korzystali z doświadczeń swoich zagranicznych kolegów.

Administracja miejska również odczuwa skutki zawirowań na rynku pracy i daleko idących zmian w świecie pracy. Musi ona globalnie konkurować o najzdolniejszych pracowników, ponieważ dobrze funkcjonująca administracja miejska ze swoimi różnorodnymi zadaniami ma zasadnicze znaczenie dla dbania o codzienną jakość życia obywateli.

Wymiana międzynarodowa w czasach globalnych wyzwań

Peter Hanke, członek Zarządu miasta Wiednia ds. finansów, gospodarki, pracy i współpracy międzynarodowej, podkreślił znaczenie ścisłej współpracy i stałego transferu wiedzy specjalistycznej pomiędzy europejskimi miastami i regionami w obliczu ogromnych zmian - od demograficznych po technologiczne - oraz rozdźwięku politycznego i gospodarczego na naszym kontynencie.

W kolejnych panelach eksperci przedstawili przegląd aktualnych zmian na rynku pracy, na którym samorządy miejskie muszą konkurować z wieloma przedsiębiorstwami, a także skupiono się na oczekiwaniach i planach rozwoju zawodowego pracowników. Podkreślano zalety samorządów miejskich jako pracodawców, takie jak możliwość długoletniej, różnorodnej ścieżki kariery, elastyczne modele czasu pracy, bezpieczne miejsce pracy, zagraniczny job shadowing czy praca dająca poczucie sensu. Ważnym elementem są również różnorodne formy nowoczesnej organizacji pracy, dzięki którym miasta mogą zdobyć punkty u zainteresowanych kandydatów. Eksperci zgodzili się również co do szczególnie dużego znaczenia pozytywnej kultury pracy dla dobrych wyników i zadowolenia pracowników.

Samowystarczalnie i wspólnie - przykłady najlepszych praktyk z Europy

Berliński Kariera-bus, "FiT – Kobiety w rzemiośle i technologi” czyli wiedeński program miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, Wiener Linien czy współpraca z uniwersytetami i uczelniami technicznymi to tylko kilka z przykładów udanych projektów i praktyk. Ich celem jest zwrócenie się do przyszłych pracowników, odpowiednie wykorzystanie i rozwój ich talentów oraz długoterminowe zainspirowanie i zatrzymanie ich do pracy na rzecz mieszkańców miasta. Okazją do tego w Wiedniu są duże targi pracy 23 maja w wiedeńskim ratuszu zarówno dla obecnych pracowników jak i dla osób poszukujących pracy z zewnątrz.

Wniosek z dwóch dni konferencji płynął taki, że miasta mogą śmiało prezentować się na rynku pracy z uwagi na różnorodne możliwości kariery, które oferują pracownikom, tak by nadal zapewniać wysoką jakość życia swoim mieszkańcom.

Międzynarodowe biura miasta Wiednia: Wiedeński most do Europy

Miasto Wiedeń współpracuje z partnerskimi miastami w różnych dziedzinach w celu rozwijania zrównoważonego dialogu politycznego, jak również poszukiwania wspólnych rozwiązań w obszarze gospodarczym. Od 1 stycznia 2016 roku Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia, jako spółka Wien Holding, odpowiadają za zagraniczne pozycjonowanie Wiednia jako europejskiego centrum dialogu, za projekty "Government2Government" oraz za działania public relations Miasta Wiedeń w Belgradzie, Berlinie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu. Ze względu na bliskość kontakty z Bratysławą utrzymywane są bezpośrednio z Wiednia.

Więcej informacji

Konferencja ECC "Miasto jako pracodawca" (wersja angielska)