Sala restauracjna Hotel 'Pod Różą'

Wieczór Wiedeński z pokazem filmów 360°

14.11.2018

Licznie przybyłych reprezentantów miasta Krakowa, urzędników, pracowników spółek miejskich oraz dziennikarzy przywitał kierownik Międzynarodowego Biura Miasta Wiednia w Krakowie, Krzysztof Nowak.

Podkreślając znaczenie współpracy obu miast przypomniał on o tegorocznych wspólnych projektach m.in. przygotowaniu studium wykonalności metra w Krakowie oraz warsztacie dotyczącym miejskich systemów kanalizacyjnych.

Podczas wieczoru zgromadzeni goście mogli przenieść się na chwilę do Wiednia, oglądając filmy nakręcone w technologii 360° jak np. podziwiając wnętrze spalarni odpadów Spittelau czy udając się na spacer po dzielnicy przyszłości „Seestadt Aspern”.