Konferencija o zaštiti podataka

5. - 6.3.2018

U Beču je 5. i 6. marta 2018. godine održana dvodnevna konferencija na temu zaštite podataka, na kojoj su pored bečkih stručnjaka i predstavnika grada učestvovali i predstavnici nekoliko evropskih gradova, kao i novinari. Konferencija je održana u cilju upoznavanja sa obavezama i ciljevima koje donosi Opšta uredba o zaštiti podataka ličnosti EU koja stupa na snagu krajem maja 2018. godine.